| strona główna | kontakt |
 
 
XXV Niedziela okresu zwykłego
22 września 2019r.
 
poprzednie 5 minut:

Ciemna tajność - Łukaszowe pięciominutówki na poniedziałek 23 września 2019
22 września, 2019
Moc jednego spojrzenia - medytacja biblijna na święto Mateusza Apostoła i Ewangelisty – 21 września 2019
20 września, 2019
Prawdziwe bogactwo - medytacja biblijna na 25 niedzielę zwykłą – 22 września 2019
19 września, 2019
Walka o życie wieczne - Łukaszowe pięciominutówki na piątek 20 września 2019
19 września, 2019
Bezcenny dar - Łukaszowe pięciominutówki na czwartek 19 września 2019
18 września, 2019
Własną drogą kroczyć - medytacja biblijna na święto Stanisława Kostki – 18 września 2019
17 września, 2019
Miłosierdzie przynosi życie - Łukaszowe pięciominutówki na wtorek 17 września 2019
16 września, 2019
Jedna pieśń na milion głosów - Łukaszowe pięciominutówki na poniedziałek 16 września 2019
15 września, 2019
W Synu wolni jesteśmy - medytacja biblijna na święto Podwyższenia Krzyża – 14 września 2019
13 września, 2019
Wybuch miłosierdzia - medytacja biblijna na 24 niedzielę zwykłą – 15 września 2019
12 września, 2019
W pełni ukształtowani - Łukaszowe pięciominutówki na piątek 13 września 2019
12 września, 2019
Chrystusowe agere contra - Łukaszowe pięciominutówki na czwartek 12 września 2019
11 września, 2019
Z ziemi do nieba - Łukaszowe pięciominutówki na środę 11 września 2019
10 września, 2019
Z góry na równinę - Łukaszowe pięciominutówki na wtorek 10 września 2019
09 września, 2019
Stawać się dobrymi = czynić dobro - Łukaszowe pięciominutówki na poniedziałek 9 września 2019
08 września, 2019
Bycie uczniem bez wstydu - Łukaszowe pięciominutówki na sobotę 7 września 2019
06 września, 2019
Mądrość w szkole Jezusa - medytacja biblijna na 23 niedzielę zwykłą – 8 września 2019
05 września, 2019
Odkrywanie dobra - Łukaszowe pięciominutówki na piątek 6 września 2019
05 września, 2019
Codzienna nauka - Łukaszowe pięciominutówki na czwartek 5 września 2019
04 września, 2019
Świadomość drogi - Łukaszowe pięciominutówki na środę 4 września 2019
03 września, 2019
Z Jezusem przez świat do nieba - medytacja biblijna na uroczystość św. Stanisława Biskupa, Patrona Polski – 8 maja 2019
07 maja, 2019

 

z ostatniej chwili
---------------------

18 września, 2019
Pielgrzym w drodze do nieba - kazanie na św. Stanisława Kostkę - Gliwice 2019

Na święto Stanisława Kostki refleksja poszła w kierunku "drogi"... pojęcia "w-drodze"... nie chodzi o...


01 sierpnia, 2019
Skarb i perła św. Ignacego Loyoli - kazanie na uroczystość tak zacnego Świętego! (31.07.2019)

Do posłuchania....
21 kwietnia, 2019
Prawdziwie zmartwychwstał!

Koniec. Kropka. - jak napisał \"Gość niedzielny\".
Prawdziwie zmartwychwstał!...

 

 

 

Tekst ewangelii: J 10,11-16

Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; /najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

Udobruchać wilka?

Łudzi się ten, co myśli, że da się udobruchać wilka. Oczywiście, że da się tylko trzeba kogoś złożyć w ofierze, a znając historię ofiar tych coraz więcej i więcej będzie potrzeba. Wilki jeśli dostaną się do stada to nie oszczędzą owiec. Słyszeliśmy z ust św. Pawła, że są to wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać nikogo. Nie ma co paktować ze złem! Święci nigdy nie paktowali!
Wilk to wilk, nawet jeśli włoży na siebie owczą skórę to pozostaje drapieżnikiem polującym na swe, słabsze od niego ofiary. W tym wymiarze mieści się drugie jakże ważne ostrzeżenie Apostoła Narodów: … spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. To też są wilki drapieżne.
Słowa te kieruje Apostoł do starszych czyli tych, co zostali postawieni na czele wspólnot, by je ochraniać, pilnować, by prowadzić je do źródeł życia wiecznego. Wspomnijmy św. Stanisława, biskupa, Patrona Polski. Ten niezłomny pasterz nie pertraktował ze złem. I za to zginął z rąk siepaczy króla. Bronił swej trzody, by żadna fałszywa nauka nie skaziła serc ludzi.

Bóg z nami = wilki przeciwko nam

Skąd czerpał siłę i inspirację? Myślę, że cały czas był świadom, że jedynym i najlepszym pasterzem jest Jezus Chrystus. Wpatrzony w krzyż odkrywał, że dobry pasterz – a takowym chciał być – daje życie swoje za owce. Ustrzeżemy się na tyle, na ile Jezus będzie dobrym Pasterzem w naszej codzienności, na tyle, na ile pozwolimy Mu dać się prowadzić, wiernie trwając przy Jego nauce i z pokorą wypełniając słowa (przykazania), które nam zostawił. Owce idą za Pasterzem. Rozpoznają Jego głos, a więc nawet gdy zapadną ciemności ufnie za Nim podążają. Ciągle trzeba nam uczyć się rozpoznawania tegoż głosu, sycenia się nim.
Ta wiara – że Jezus jest dobrym pasterzem, że jest z nami, że Ojciec dał Go nam – w sposób „automatyczny” uczy nas, że nikt/nic nie może nas oderwać od stada! Borykamy się z trudnościami, upadamy, odwracamy się od Pasterza, a On ciągle nas wybiera i zaprasza i przebacza i prowadzi na pastwiska.
Fakt, że jest Bóg z nami oznacza, że staną przeciwko nam. Wrogowie Boga, nieprzyjaciel natury ludzkiej nikogo z nas nie oszczędzi jeśli tylko damy mu odrobinę przestrzeni. Tenże oskarża nas przed Bogiem. I nie zaniecha prób podejścia i rozerwania stada i unicestwienia owiec. Nie bójmy się! Nie jesteśmy sami! Jest z nami Bóg, a więc powtarzam nikt ani nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Naszym udziałem stanie się utrapienie, ucisk i prześladowanie, głód i nagość, niebezpieczeństwo i miecz; będą zabijać nas przez cały dzień.

Pełne zwycięstwo

Tu nie jest koniec! Albowiem w Jezusie we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo. On nas umiłował. Nie jest jak najemnik, który ucieka, gdy widzi wilka. Jezusowi bardzo na nas zależy! Umiłował nas. I szuka każdej owcy. Chce jednej owczarni.
Tak więc, posłuchajmy pewności wiary (a nie siebie) św. Pawła: … jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Biskupa Stanisława dosięgnął miecz i choć zakończył jego żywot ziemski to nie zwyciężył. Zwycięzcą bowiem okazał się pasterz zapatrzony w Pasterza owiec.
Przylgnijmy do Serca Bożego, a wtedy rozpoznawać będziemy wilki drapieżne, a na nasze czasy wilki, które okryły się owczą skórą i udają, że są owcami. Niech miłość Chrystusa rozlewa się jeszcze mocniej w nas dzięki działaniu Ducha Świętego. Niech On nas prowadzi tak jak prowadził biskupa Stanisława.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI