| strona główna | kontakt |
 
 
Sobota VII tygodnia okresu wielkanocnego, Wspomnienie dowolne Św. Jana Sarkandra, św. Zdzisławy
30 maja 2020r.
 
poprzednie 5 minut:

Zacznij od siebie – zajmij się sobą - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 30 maja 2020
29 maja, 2020
Droga łaski - wielkanocne pięciominutówki na piątek 29 maja 2020
28 maja, 2020
Kontakt wzrokowy - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 28 maja 2020
27 maja, 2020
Niczego się nie boję - wielkanocne pięciominutówki na środę 27 maja 2020
26 maja, 2020
Chodzący w chwale - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 26 maja 2020
25 maja, 2020
Już teraz zwyciężył - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 25 maja 2020
24 maja, 2020
Niebo i ziemia - medytacja biblijna na Wniebowstąpienie Pańskie – 24 maja 2020
23 maja, 2020
W Synu synami - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 23 maja 2020
22 maja, 2020
W cierpliwości ku radości - wielkanocne pięciominutówki na piątek 22 maja 2020
21 maja, 2020
Jeszcze chwila - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 21 maja 2020
20 maja, 2020
Dla każdego coś dobrego - wielkanocne pięciominutówki na środę 20 maja 2020
18 maja, 2020
Pożytek z rozstania - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 19 maja 2020
18 maja, 2020
Uprzedzeni - nieprzygotowani - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 18 maja 2020
17 maja, 2020
Kocham – nigdy dość - medytacja biblijna na VI Niedzielę Wielkanocną – 17 maja 2020
16 maja, 2020
Wybieram Chrystusa - medytacja biblijna na święto Andrzej Boboli – 16 maja 2020
15 maja, 2020
Wszystko wiem i mam - wielkanocne pięciominutówki na piątek 15 maja 2020
14 maja, 2020
Nie los, a wybranie - medytacja biblijna na święto Macieja Apostoła – 14 maja 2020
13 maja, 2020
Czystość i płodność - wielkanocne pięciominutówki na środę 13 maja 2020
12 maja, 2020
Niech świat się dowie - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 12 maja 2020
11 maja, 2020
Ikona objawia - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 11 maja 2020
10 maja, 2020
Wzajemny szacunek - wielkopostne pięciominutówki na piątek 13 marca 2020
12 marca, 2020

 

z ostatniej chwili
---------------------

14 maja, 2020
Droga nawiedzenia - wejdźcie na nią - kazanie odpustowe 10.05.2020 Gliwice

Maryja, Matka Dobrej Drogi nawiedza nas wraz z Jezusem, który przychodzi i uczy Drogi do życia wiecznego!...


14 maja, 2020
Nie tylko o krzewie winnym - kazanie na 13 maja 2020 Gliwice

W sanktuarium i nowenna i Matka Boża Fatimska...
A wszystko zasadza się na byciu latoroślą w Krzewie...

08 maja, 2020
Patriotyzm i matka - konferencja 3/2020 Gliwice odpust

Matka uczy Ojczyzny...
Matka uczy patriotyzmu...
Matka prowadzi do Drogi do ojczyzny, która jest...

 

 

 

Tekst ewangelii: Mt 21,33-43.45-46

Jezus powiedział do Arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Uszanują mojego syna

Czy uszanuje się syna jeśli nie ma szacunku do ojca? Czy uszanuje się rodzinę jeśli nie ma się do niej szacunku? Czy uszanuje się patriotyzm jeśli nie ma szacunku do ojczyzny? Szacunek to fundamentalna ludzka postawa, bez której zaczyna się wojna. Bracia Józefa egipskiego nie uszanowali (z różnych względów) inności swego brata i cóż uczynili? Pobili i sprzedali, a na dodatek okłamali ojca. Nikogo nie szanowali, nawet samych siebie.
Brak szacunku pojawia się tam, gdzie człek pozwala egoizmowi zakrólować – obojętnie w wielkiej czy małej formie. Królowanie to służba. Kiedy zaś przemieni się w panowanie nad (innymi, rzeczami czy światem) to przeradza się w nieludzkie dyktatury. Tenże brak obrazuje także ślepotę ludzkiego patrzenia, który sobie przypisuje to, co do niego nie należy.
Jednak szacunek wymagany przez ludzi dla siebie nie zawsze jest uzasadniony. Arcykapłani i starsi ludu, do których Pan Jezus kieruje przypowieść o gospodarzu winnicy i nieuczciwych rolnikach żądają dla siebie szacunku. I ma to być pokazowy szacunek. Wszak są naj, naj, naj… poszło im w pięty to opowiadanie. Odkryli, że nie szanują Boga, o którym takie piękne, okrągłe słówka gadają.

Bóg szanuje synów i córki

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy ma życie wieczne. Oto koronny dowód na to, że jesteśmy szanowani przez Boga, Stworzyciela tak bardzo dobrego! Istotnie, jeśli od Niego nie nauczymy się szacunku do innych i do siebie to nigdy nie będziemy ni szanowani ni szanujący. Jakże istotny, życiodajny i życionośny jest szacunek Boga do stworzenia, szacunek Ojca niebieskiego do każdego syna i każdej córki. Na tym zasadza się pewność zbawienia! Szacunek ten objawia się w wolności, która nie zostaje nam zabrana. Bóg nie przestaje szanować człowieka, gdy ten odwraca się od Niego.
Józef egipski znalazł się przez swoich braci w otchłani zła, ale Bóg go nie opuścił i przeprowadził go przez ciemności ku wydarzeniom niepojętym, bo oto sprzedany w niewolę brat ratuje od śmierci swojego ojca i braci i cały naród. Czy szacunek wobec braci Józefa zawiera zgodę na zło, które wyrządzili? Żadną miarą. Nie ma takiej możliwości. Szacunek ten nie zamyka im możliwości nawrócenia, a nie będzie go jeśli nie ma przyznania się do winy.
Czy Bóg nie szanuje arcykapłanów i starszych ludu? Szanuje i warto zobaczyć w przypowieści o nieuczciwych rolnikach jakże o nich walczy! Czyni to po ludzku naiwnie i bezmyślnie, bo trzeba byłoby szast prast ogień i siarkę z nieba spuścić lub też wody potopu wylać, ale to nie w przypadku Stworzyciela. Szanuje ich decyzje i chce pokazać właściwą drogę, właściwe światło, dać właściwy klucz.

Czy Ojciec uszanował swego Syna?

Na każdej Eucharystii winniśmy zadawać sobie to pytanie: czy Ojciec uszanował, swego Syna wydając Go nam? Czyż nie było to poddawanie zbyt wielkiej próbie? Igranie z ogniem? Wszak było wiadomo, wedle logiki ludzkiej, że zabiją tegoż Syna. Myślę, że ważną sprawą do rozważenia w sercu i ugruntowania jest motywacja rolników: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo.
Czy nie o to chodziło? Żeby otwarli się na dziedzictwo. Trzeba było tej śmierci, śmierci Syna Jednorodzonego, aby każdy miał życie, miał możliwość powrotu do domu. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Syna mamy pełny udział w Bożym dziedzictwie. Przedziwne to! Czyż takowym nie jest historia Józefa egipskiego? Czyż proroctwo arcykapłana, w którym woła, że lepiej żeby jeden zginął za naród, niż cały naród został zabity nie świadczy o takowej przedziwności?!
Dołóżmy do tego słowa Pisma cytowane przez Pana Jezusa: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Niechże cudem w naszych oczach będzie szacunek Boga do mnie i do moich bliźnich. Niech wyda owoce wzajemnego szacunku. Starajmy się pochwycić Pana, bo zostaliśmy przez Niego porwani ku niebu!

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI