| strona główna | kontakt |
 
 
Sobota VII tygodnia okresu wielkanocnego, Wspomnienie dowolne Św. Jana Sarkandra, św. Zdzisławy
30 maja 2020r.
 
poprzednie 5 minut:

Zacznij od siebie – zajmij się sobą - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 30 maja 2020
29 maja, 2020
Droga łaski - wielkanocne pięciominutówki na piątek 29 maja 2020
28 maja, 2020
Kontakt wzrokowy - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 28 maja 2020
27 maja, 2020
Niczego się nie boję - wielkanocne pięciominutówki na środę 27 maja 2020
26 maja, 2020
Chodzący w chwale - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 26 maja 2020
25 maja, 2020
Już teraz zwyciężył - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 25 maja 2020
24 maja, 2020
Niebo i ziemia - medytacja biblijna na Wniebowstąpienie Pańskie – 24 maja 2020
23 maja, 2020
W Synu synami - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 23 maja 2020
22 maja, 2020
W cierpliwości ku radości - wielkanocne pięciominutówki na piątek 22 maja 2020
21 maja, 2020
Jeszcze chwila - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 21 maja 2020
20 maja, 2020
Dla każdego coś dobrego - wielkanocne pięciominutówki na środę 20 maja 2020
18 maja, 2020
Pożytek z rozstania - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 19 maja 2020
18 maja, 2020
Uprzedzeni - nieprzygotowani - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 18 maja 2020
17 maja, 2020
Kocham – nigdy dość - medytacja biblijna na VI Niedzielę Wielkanocną – 17 maja 2020
16 maja, 2020
Wybieram Chrystusa - medytacja biblijna na święto Andrzej Boboli – 16 maja 2020
15 maja, 2020
Wszystko wiem i mam - wielkanocne pięciominutówki na piątek 15 maja 2020
14 maja, 2020
Nie los, a wybranie - medytacja biblijna na święto Macieja Apostoła – 14 maja 2020
13 maja, 2020
Czystość i płodność - wielkanocne pięciominutówki na środę 13 maja 2020
12 maja, 2020
Niech świat się dowie - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 12 maja 2020
11 maja, 2020
Ikona objawia - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 11 maja 2020
10 maja, 2020
3x fiat - medytacja biblijna na uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca 2020
24 marca, 2020

 

z ostatniej chwili
---------------------

14 maja, 2020
Droga nawiedzenia - wejdźcie na nią - kazanie odpustowe 10.05.2020 Gliwice

Maryja, Matka Dobrej Drogi nawiedza nas wraz z Jezusem, który przychodzi i uczy Drogi do życia wiecznego!...


14 maja, 2020
Nie tylko o krzewie winnym - kazanie na 13 maja 2020 Gliwice

W sanktuarium i nowenna i Matka Boża Fatimska...
A wszystko zasadza się na byciu latoroślą w Krzewie...

08 maja, 2020
Patriotyzm i matka - konferencja 3/2020 Gliwice odpust

Matka uczy Ojczyzny...
Matka uczy patriotyzmu...
Matka prowadzi do Drogi do ojczyzny, która jest...

 

 

 

Tekst ewangelii: Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, . Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

Fiat – niech się stanie…

Pierwsze fiat wypowiedział Bóg. Niech się stanie światło… oto Boże fiat wypowiedziane od Miłości i ku Miłości. Ten, kto kocha niesie w sobie nieustanne fiat ku temu, kogo się kocha. Bóg jest odwiecznym i niezmąconym niczym fiat względem człowieka. Wszystko dla niego stworzył. Wszystkim się z nim podzielił.
Człowiek, który chce kochać wie, że albo kocha ze wszystkich sił, całym sobą albo tylko gada o miłości, a myślę, że każdy odróżnia między „kochać”, a „gadać o kochaniu”. Stąd u początku miłości znajduje się fiat. Tyle z tym, że nie trzeba nam go tworzyć, wymyślać. To Bóg Wszechmogący uczy nas tego stań się. Przecież dobrze wiemy, że gdzie miłość tam każdy staje się sobą! Bóg miłując mnie ciągle mi powtarza: stań się sobą! Oto wezwanie, zaproszenie i miłosne drżenie Bożego wybrania, które we mnie pulsuje na tyle, na ile chcę Go słuchać.

Fiat – niech mi się stanie…

W historii ludzkości i wszechświata Pan znalazł jedno tabernakulum, w którym został przyjęty w prostym, a jakże głębokim zawierzeniu. To jest rozważane od wieków przez wszystkie pokolenia wierzących maryjne fiat wypowiedziane podczas nazaretańskiego zwiastowania.
Oto Ta, która całą sobą Wszechmocnego umiłowała widząc Jego wielkie dzieła dokonujące się w Niej i wokół Niej uczy nas odpowiadać Bogu na Jego fiat. Boże stań się nie tylko powołuje mnie do życia, ale też przy życiu mnie utrzymuje. Ona, dzięki łaskawości Boga i pokorze serca przyjęła tenże dar. Przyjęła go tak bardzo, że Słowo Odwieczne stało się w Niej ciałem. Oto moc ludzkiego fiat, wołania stań się we mnie Tym, kim jesteś.
W najważniejszej chwili naszej egzystencji, gdy staniemy przed Bogiem Miłosiernym wobec całego dworu niebieskiego jestem przekonany, że Syn będzie wypatrywał w każdym z nas tego maryjnego punktu. To otwarte drzwiczki tabernakulum. To otwarte Serce Niepokalane naszej Matki. Ona, najwspanialsza Nauczycielka biblijnego fiat, stań się!

Fiat – wstań…

Świadomi jesteśmy tego, że nie zawsze i nie za każdym razem udaje się nam odpowiedzieć całymi sobą owo fiat. To właśnie dlatego przyszedł Syn Boży. To kolejne Boże fiat wypowiedziane przez Ojca, Syna w Duchu Świętym. Fiat zbawienia. Niech się stanie zbawienie! Niech się dokona odkupienie! To dlatego rozważamy z taką uwagą tajemnicę Wcielenia, tajemnicę Zwiastowania Pańskiego. Przychodzi, aby powiedzieć nam, że znaleźliśmy łaskę u Boga, że możemy tak przyjąć Boga, że On stanie się ciałem w naszym życiu, że wcieli się w naszą codzienność.
Jakże to się stanie? Po pierwsze poprzez przyjęcie Ducha Świętego – nie połowiczne, ale głębokie, przyjęcie, w którym to Duch zacznie prowadzić mnie przez meandry życia. Po drugie to nieustanne przywoływanie imienia Jezus, w którym jest nasze zbawienie. Po trzecie dostrzeganie Elżbiet wokół nas, które są „dowodem” Bożego fiat, dla którego nie ma nic niemożliwego.
Tak więc niech rozbrzmiewa dziś jeszcze jedno fiat, to, które przynosi każdemu z nas nadzieję, mianowicie (po)wstań. Wstań i podnieś głowę! Ku niebu! Tam stworzenia i zbawienia źródło. Wstań! Niech fiat Boże złączy się z człowieczym fiat. Wtedy rozbrzmi całą mocą: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Będzie rozbrzmiewać albowiem wsłuchane będzie w nie przyszedłem, aby mi służono, ale aby służyć.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI